Coachingtimen

Vi starter coachingtimen med å etablere en enighet om hva du ønsker, slik at vi sammen kan jobbe innenfor en avtalt tidsramme. Min rolle er å gi deg nok støtte og utfordre deg gjennom bevisstgjøring, slik at du avdekker nye muligheter og våger å ta nye valg.

Jeg er opptatt av å møte deg der du er «her og nå» ved hjelp av samarbeid, hvor både tanker, følelser og kroppslige fornemmelser får oppmerksomhet. Av og til kan jeg utfordre med ulike teknikker, kreative metoder, enkel meditasjon eller visualisering. Dette kan være med på å skape ny innsikt og erfaring som bidrar til økt bevisstgjøring. Ofte leder dette til at du ser noe på en ny måte og det skjer en endring i både tanker, følelser og handling. Hos meg gir jeg deg rom og støtte til å være deg selv. I Gestaltpsykologien tror vi nettopp på det at endring først skjer når du tillater å være mer av den du er.

Som Gestaltcoach er jeg bundet av taushetsplikt og forpliktet til å følge de etiske regler og retningslinjer i  GPO (GestaltPraktiserende i Organisasjoner), og følger til enhver tid de etiske prinsipper og retningslinjer for GPO sine medlemmer

 

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere like this: